Hedeflerimiz

  • Öncelikli hedefimiz derslerde edindiğimiz teorik bilgiyi bir proje aracılığıyla pratik bilgiye çevirmek, bu sayede başta insanlığın, sonrasında da ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan roket ve füze sistemlerinin gelişiminin bir parçası olmaktır.

     

  • Yerli savunma sanayi içerisinde kritik öneme sahip sistemlerin geliştirilmesi ve başka diğer yerli sistemlerle bütünleşmiş olarak kullanılması, ülkemiz ve dolayısıyla kendi geleceğimiz için önemli bir yatırımdır.

     

  • Burada, işbirliği, fikir paylaşımı, bir projenin yürütülmesi, karşılaşılan sorunların farklı bakış açılarıyla analitik çözümlenmesi, kozmopolit bir yarışma ortamı içerisindeki bilimsel gelişim ve paylaşımlar takımımızın kazanımı olacaktır.